Drunken Kung Fu:  
 
Drunken Kung Fu Funny Animation Drunken Kung Fu Funny Animation
Video Views: 12383
Drunken Kung Fu Funny Animation
Drunken Master Wang Lijun Drunken Master Wang Lijun
Video Views: 13182
Drunken kung fu Master Wang Lijun performing dunken form
Eight Drunken Immortals in Flip Book Action Eight Drunken Immortals in Flip Book Action
Video Views: 13896
Eight Drunken Immortals kung fu in Flip page actiion. Taken from an old 8 Drunken Immortals kung fu manual.
Drunken Fist Performed with Speed at Tiger Balm 2009 Drunken Fist Performed with Speed at Tiger Balm 2009
Video Views: 11685
A practitioner performing Drunken Fist form of kung fu with speed at Tiger Balm 2009. Usually its performed more slowly
Drunken Fist performed in an old All China tournament Drunken Fist performed in an old All China tournament
Video Views: 11730
Video of Drunken Kung fu performed in an old All China tournament
Shaolin Drunken Kungfu Stage Demo With Drunken Fist, Drunken Sword and Drunken Stick Shaolin Drunken Kungfu Stage Demo With Drunken Fist, Drunken Sword and Drunken Stick
Video Views: 11054
Shaolin drunken Kungfu stage show by shaolin monks. Warrior monks of shaolin demonstrating various drunken kung fu styles like Drunken Fist, Drunken Sword and Drunken Stick.
Ba Ying Jiu Quan by Ripski and Sihing David Ba Ying Jiu Quan by Ripski and Sihing David
Video Views: 12755
Excerpts from the drunken instructional video of Ba Ying Jiu Quan by Ripski and Sihing David.
Drunken Kung fu Instructional Video by Sifu Neil Ripski- Part 1 Drunken Kung fu Instructional Video by Sifu Neil Ripski- Part 1
Video Views: 11619
First part of Drunken kung fu instructional video by Sifu Neil Ripski. He is teaching Northern traditional Drunken Kung fu.
Drunken Kung fu Instructional Video by Sifu Neil Ripski- Part 2 Drunken Kung fu Instructional Video by Sifu Neil Ripski- Part 2
Video Views: 11633
Drunken Kung fu Instructional Video by Sifu Neil Ripski. Second part of the instructional video with instructions on bear back,black tiger punch, drunken cup fist, etc.
Drunken Kung fu Instructional Video by Sifu Neil Ripski- Part 3 Drunken Kung fu Instructional Video by Sifu Neil Ripski- Part 3
Video Views: 11872
Third part of the Drunken Kung fu Instructional Video by Sifu Neil Ripski. Here Sifu Neil Ripski explains about proper balancing of stances and also six harmonies theory.
Drunken Kung fu Instructional Video by Sifu Neil Ripski- Part 4 Drunken Kung fu Instructional Video by Sifu Neil Ripski- Part 4
Video Views: 11675
Part four of the drunken fist instructional video by Sifu Neil Ripski.
Drunken Kung fu Instructional Video by Sifu Neil Ripski- Part 5 Drunken Kung fu Instructional Video by Sifu Neil Ripski- Part 5
Video Views: 11488
Stepping Form by Sifu Neil Ripski's student.
 
 
Categories

Hung Gar
Taijiquan
Baguazhang
Eagle Claw
Yi Jin Jing
White Dragon
Hsing I Chuan
Shi Yan Ming
White Lotus Kung Fu
Drunken Kung Fu
Di Gong Chaun
Kung Fu Movies
Fa Jing
Mizong Quan
Jackie Chan
Choy Li Fut
Free Full Kung Fu Movies
 
Partners
 
Info
Chinese Kung Fu Videos
Template designed by www.prajith.org